מטיילים בצפון

יוצאים ומטיילים בצפון מטעם מקום העבודה